Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

SolarWinds

Super Moderate
Joined
Nov 16, 2006
Messages
49,735
1590539247067.png
Cách thực hiện

[hidden content]

Tạo tài khoản canva sử dụng hình ảnh, banner, logo siêu đẹp, chỉnh sửa chèn chữ ngay tại website sẽ vô cùng thuận tiện với tài khoản pro.

Bươc1: Truy cập website canva

Mình fill dòng số đầu vào để các bạn dễ hình dung rồi làm theo thứ tự như trong các file hình đính kèm nha

1586233935847.png

1586234079976.png
Thông tin tham khảo


1586234008042.png


1586234048942.png

Đến bước này thì bạn đã thành công tài khoản 30 ngày, hết bạn lại tạo lại là được.

Các bạn có thể sử dụng tk của mình như sau
Code:
email: [email protected]
user: savif60976
mk: Hanoiyeu123
expire date: 06/05/2020
 
Last edited by a moderator:
Top