Nhạc độc ( update hàng ngày )

P

phamthaipt1

Guest
Thái Nguyên: Tìm thấy cây chè trên 300 tuổi


Thái Nguyên: Tìm thấy cây chè trên 300 tuổi

Ngày 17/7, tại khu vực chùa Hương Sơn (trước đây gọi là chùa Cam Giá) xóm An Ninh, phường Hương Sơn (T.P Thái Nguyên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tìm thấy một c ây chè Tước cổ.
che-tnguyen.jpg

Cây chè cổ có che thai nguyen tên gọi là chè Tước, tra thai nguyen là một cây cổ thụ nằm dac san thai nguyen trong khuôn viên di tích chùa Hương Sơn, có chiều cao khoảng 15 m, đường kính khoảng 2 người ôm. Điều kỳ diệu là cây chè Tước này tuy đã bị thông tâm (rỗng giữa) nhưng nhìn bên ngoài vẫn xanh tươi, phát triển bình thường. Trên các cành cây phong lan, tầm gửi bao phủ rất nhiều tạo cho cây càng cổ kính. Lá cây chè màu xanh đậm, dày, không có răng cưa, được nhân dân ở đây hái pha hãm uống được đánh giá là ngon. Theo sư cô Thích Đàm Tâm trụ trì tại chùa Hương Sơn: lá chè Tước đem hãm nước sôi được 5 lần, càng hãm càng đậm, uống nước có vị ngọt hơi chát
Đây có thể là cây chè cổ thuộc loại chè rừng (?) còn hiếm thấy, đặc biệt còn sót lại ở địa phương. Đặc biệt nó có độ tuổi khoảng trên 300 năm (dựa vào lời kể nhân chứng ở địa phương và bia đá công đức trùng tu, tôn tạo đình - chùa Hương Sơn dựng năm 1705. Cây chè Tước cổ thụ này cần được nghiên cứu, bảo vệ như một di sản văn hóa ở vùng chè nổi tiếng của tỉnh./.


Thái Nguyên: Tìm thấy cây chè trên 300 tuổi


Thái Nguyên: Tìm thấy cây chè trên 300 tuổi

Ngày 17/7, tại khu vực chùa Hương Sơn (trước đây gọi là chùa Cam Giá) xóm An Ninh, phường Hương Sơn (T.P Thái Nguyên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tìm thấy một c ây chè Tước cổ.
che-tnguyen.jpg

Cây chè cổ có che thai nguyen tên gọi là chè Tước, tra thai nguyen là một cây cổ thụ nằm dac san thai nguyen trong khuôn viên di tích chùa Hương Sơn, có chiều cao khoảng 15 m, đường kính khoảng 2 người ôm. Điều kỳ diệu là cây chè Tước này tuy đã bị thông tâm (rỗng giữa) nhưng nhìn bên ngoài vẫn xanh tươi, phát triển bình thường. Trên các cành cây phong lan, tầm gửi bao phủ rất nhiều tạo cho cây càng cổ kính. Lá cây chè màu xanh đậm, dày, không có răng cưa, được nhân dân ở đây hái pha hãm uống được đánh giá là ngon. Theo sư cô Thích Đàm Tâm trụ trì tại chùa Hương Sơn: lá chè Tước đem hãm nước sôi được 5 lần, càng hãm càng đậm, uống nước có vị ngọt hơi chát
Đây có thể là cây chè cổ thuộc loại chè rừng (?) còn hiếm thấy, đặc biệt còn sót lại ở địa phương. Đặc biệt nó có độ tuổi khoảng trên 300 năm (dựa vào lời kể nhân chứng ở địa phương và bia đá công đức trùng tu, tôn tạo đình - chùa Hương Sơn dựng năm 1705. Cây chè Tước cổ thụ này cần được nghiên cứu, bảo vệ như một di sản văn hóa ở vùng chè nổi tiếng của tỉnh./.


_________________________
http://chethaivn.net
 
P

phamthaipt8

Guest
Thái Nguyên: Tìm thấy cây chè trên 300 tuổi


Thái Nguyên: Tìm thấy cây chè trên 300 tuổi

Ngày 17/7, tại khu vực chùa Hương Sơn (trước đây gọi là chùa Cam Giá) xóm An Ninh, phường Hương Sơn (T.P Thái Nguyên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tìm thấy một c ây chè Tước cổ.
che-tnguyen.jpg

Cây chè cổ có che thai nguyen tên gọi là chè Tước, tra thai nguyen là một cây cổ thụ nằm dac san thai nguyen trong khuôn viên di tích chùa Hương Sơn, có chiều cao khoảng 15 m, đường kính khoảng 2 người ôm. Điều kỳ diệu là cây chè Tước này tuy đã bị thông tâm (rỗng giữa) nhưng nhìn bên ngoài vẫn xanh tươi, phát triển bình thường. Trên các cành cây phong lan, tầm gửi bao phủ rất nhiều tạo cho cây càng cổ kính. Lá cây chè màu xanh đậm, dày, không có răng cưa, được nhân dân ở đây hái pha hãm uống được đánh giá là ngon. Theo sư cô Thích Đàm Tâm trụ trì tại chùa Hương Sơn: lá chè Tước đem hãm nước sôi được 5 lần, càng hãm càng đậm, uống nước có vị ngọt hơi chát
Đây có thể là cây chè cổ thuộc loại chè rừng (?) còn hiếm thấy, đặc biệt còn sót lại ở địa phương. Đặc biệt nó có độ tuổi khoảng trên 300 năm (dựa vào lời kể nhân chứng ở địa phương và bia đá công đức trùng tu, tôn tạo đình - chùa Hương Sơn dựng năm 1705. Cây chè Tước cổ thụ này cần được nghiên cứu, bảo vệ như một di sản văn hóa ở vùng chè nổi tiếng của tỉnh./.


Thái Nguyên: Tìm thấy cây chè trên 300 tuổi


Thái Nguyên: Tìm thấy cây chè trên 300 tuổi

Ngày 17/7, tại khu vực chùa Hương Sơn (trước đây gọi là chùa Cam Giá) xóm An Ninh, phường Hương Sơn (T.P Thái Nguyên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tìm thấy một c ây chè Tước cổ.
che-tnguyen.jpg

Cây chè cổ có che thai nguyen tên gọi là chè Tước, tra thai nguyen là một cây cổ thụ nằm dac san thai nguyen trong khuôn viên di tích chùa Hương Sơn, có chiều cao khoảng 15 m, đường kính khoảng 2 người ôm. Điều kỳ diệu là cây chè Tước này tuy đã bị thông tâm (rỗng giữa) nhưng nhìn bên ngoài vẫn xanh tươi, phát triển bình thường. Trên các cành cây phong lan, tầm gửi bao phủ rất nhiều tạo cho cây càng cổ kính. Lá cây chè màu xanh đậm, dày, không có răng cưa, được nhân dân ở đây hái pha hãm uống được đánh giá là ngon. Theo sư cô Thích Đàm Tâm trụ trì tại chùa Hương Sơn: lá chè Tước đem hãm nước sôi được 5 lần, càng hãm càng đậm, uống nước có vị ngọt hơi chát
Đây có thể là cây chè cổ thuộc loại chè rừng (?) còn hiếm thấy, đặc biệt còn sót lại ở địa phương. Đặc biệt nó có độ tuổi khoảng trên 300 năm (dựa vào lời kể nhân chứng ở địa phương và bia đá công đức trùng tu, tôn tạo đình - chùa Hương Sơn dựng năm 1705. Cây chè Tước cổ thụ này cần được nghiên cứu, bảo vệ như một di sản văn hóa ở vùng chè nổi tiếng của tỉnh./.


_________________________
http://chethaivn.net