Jquery j360 - Hiển thị sản phẩm 360 độ

designnt

Member
Jul 25, 2013
405
1
6
33
Plugin j360 phù hợp giới thiệu sản phẩm cho các Website thương mại điện tử. Bạn có thể hiển thị sản phẩm 3D quay 360 độ.


Tên gốc : jQuery Plugin For Draggable 360 Degrees Product Image View - j360

Sử dụng :

1. Thêm đoạn code vào Website :

<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js'></script>

<script type='text/javascript' src='js/j360.js' ></script>

2. Tạo HTML hiển thị hình ảnh

<div id='product'> 2

<img src='images/01.jpg' />

<img src='images/02.jpg' />

<img src='images/03.jpg' />

<img src='images/04.jpg' />

<img src='images/05.jpg' />

...

</div>

3. Khai báo javascript

<script type='text/javascript'>

jQuery(document).ready(function() {

jQuery('#product').j360();

});

</script>

Chúc bạn thành công !

p-89EKCgBk8MZdE.gif