SolarWinds

Super Moderate
Nov 16, 2006
51,357
25
48
Hanoi
www.hanoiyeu.com
1666709480007.png
Tập hợp đầy đủ các ứng dụng của Adobe, update lên phiên bản 2023
Phần mềm dành cho Windows. Tất cả phần mềm trong này đều đã kích hoạt sẵn.
Danh sách phần mềm:
Adobe.Acrobat.Pro.v2022.003.20263
Adobe.After.Effects.2023.v23.0.0.59
Adobe.Animate.2023.v23.0.0.407
Adobe.Audition.2023.v23.0.0.54
Adobe.Illustrator.2023.v27.0.0.602
Adobe.InCopy.2023.v18.0.0.312
Adobe.InDesign.2023.v18.0.0.312
Adobe.Media.Encoder.2023.v23.0.0.57
Adobe.Photoshop.2023.v24.0.0.59
Adobe.Photoshop.Lightroom.Classic.v12.0.0.13
Adobe.Premiere.Pro.2023.v23.0.0.63

Link fshare https://hanoiyeu.com/url/12I66