Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!
Joined
Mar 10, 2021
Messages
11
Ý NGHĨA CỦA CÁC MÃ LỖI KHÁC TRÊN ĐIỀU HÒA DAIKIN


Lỗi điều hòa Daikin đều được thể hiện thông qua các mã trên điều khiển. Bên cạnh các mã lỗi phổ biến thì điều hòa Daikin còn có các mã lỗi khác như:

 • 60 : Kích hoạt thiết bị bảo vệ ngoại vi (Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt )
 • 61 : Lỗi bo mạch
 • 62 : Mật độ ô zôn bất thường
 • 63 : Lỗi cảm biến ô nhiễm
 • 64 : Lỗi cảm biến nhiệt độ không khí trong phòng (Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt)
 • 65 : Lỗi cảm biến nhiệt độ không khí ngoài trời (Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt)
 • 66 : Đóng đường khí cấp
 • 67 : Ðóng đường khí thải
 • 68 : Lỗi bộ phận gom bụi (Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt )
 • 6A : Lỗi hệ thống van điều tiết (Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt )
 • 6C : Thay thế bộ phận tạo ẩm
 • 6E : Thay thế chất xúc tác khử mùi
 • 6F : Lỗi điều khiển từ xa đơn giản (Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt)
 • 6H : Mở công tắc cửa (Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt )
 • 6J : Thay thế bộ lọc hiệu quả cao
 • 88 : Khởi tạo máy vi tính
 • 94 : Lỗi tín hiệu kết nối (giữa Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt và quạt)
 
Top