Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

chuyện kể bé nghe

  1. J

    [video] Chuyện Kể Bé Nghe | Truyện Cổ Tích | Cây Tre Trăm Đốt | Truyện Cổ Tích Việt Nam 2017

    Chuyện Kể Bé Nghe | Truyện Cổ Tích | Cây Tre Trăm Đốt | truyen co tich viet nam 2017 --------------------------------------------------------------- Cây tre trăm đốt là truyện cổ tích kể về anh đầy tớ chăm chỉ làm việc cho lão phú hộ để mong có thể cưới cô con gái út của lão phú hộ. Lão phú hộ...
  2. J

    [video] Chuyện Kể Bé Nghe | Bà Tiên Đáy Giếng | Truyện Cổ Tích Việt Nam

    Chuyện Kể Bé Nghe | Bà Tiên Đáy Giếng | truyen co tich viet nam --------------------------------------------------------------- Bà tiên đáy giếng là truyện cổ tích kể về hai chị em nhà nọ, cô chị thì lười biếng suốt ngày rong chơi, người em thì chăm chỉ luôn phụ giúp mẹ mình. Một ngày nọ, khi...
Top