Thư Viện Ảnh / Gallery

Hôm qua em gởi tấm hình, Anh tưởng anh nhớ tình mình happy, Hoa tươi một bó send đi, Post card gởi lại có gì đâu anh, Loanh quanh chớm mối tình xanh, Mộng mơ trên NET mặc ai giải bày...